Hegeman Combiplan Nijverdal Project Cordinator

Combiplan Nijverdal

3 July 2013

Building a combi tunnel through Nijverdal.

Project Combiplan Nijverdal
Opdrachtgever

Combinatie Leo ten Brinke

(Van Hattum & Blankevoort, Hegeman Beton- & Industriebouw, KWS Infra en Vialis)

Jaar 2012 - heden
Contract Type Design & Construct
Aanneemsom € 93.150.000,-
Functie

QSHE Manager (Quality, Safety Health & Enviroment)

Project Coördinator / Coördinator opleveringen

 

Gedin B.V. & Combiplan Nijverdal

Midden door het centrum van Nijverdal loopt de hoofdverbindingsweg tussen Almelo en Zwolle. In de loop der jaren is de intensiteit op dit tracé geïntensiveerd. Vlak achter het centrum loopt de spoorlijn tussen Almelo en Zwolle en ook op dit tracé is in de afgelopen jaren de intensiteit toegenomen.

 

Leo ten Brinke was een inwoner van Nijverdal en hij kwam al in 1975 met ingenieus plan voor de aanleg van een tunnel langs het centrum van de stad. Al in dit plan werden het bestaande spoortracé en de tweebaansweg tezamen door een tunnel onder de stad door geleid.

 

 

 

Gedin Combiplan Nijverdal

Foto: Emile Willems

 

 

De uiteindelijke uitwerking van dit plan heeft geresulteerd in een zogenaamde combitunnel welke gedeeltelijk verdiept en gedeeltelijk overdekt is aangelegd.

 

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt er door Bouwcombinatie Leo ten Brinke, een combinatie van Van Hattum & Blankevoort, Hegeman Beton- en Industriebouw, KWS Infra en Vialis invulling gegeven aan het innovatieve bouwplan Combiplan Nijverdal. Aangezien de tunnel midden in de stad ligt, heeft de combinatie te maken met vele stakeholders, hetgeen het project een intensief coördinerend karakter geeft.

 

Gedin Combiplan Nijverdal

Foto: Emile Willems

 

Gedin geeft op dit project invulling aan een tweetal functies. De eerste is de coördinatie van de diverse (deel) opleveringen, waarbij de afstemming met de klant (Rijkswaterstaat) en de diverse stakeholders (ProRail, Gemeente, Waterschap) een belangrijk aspect van de werkzaamheden is.

 

 

 

De tweede functie die door Gedin wordt ingevuld is QSHE Management (Quality, Safety Health & Enviroment). Hierbij wordt, in nauwe samenwerking met de diverse disciplines op het werk, het veiligheids- en kwaliteitsniveau van het project gemonitord en gewaarborgd. Interne en externe auditing spelen in dit proces een belangrijke rol. Binnen deze functie vindt nauwe samenwerking en afstemming plaats met de opdrachtgever Rijkswaterstaat.

 

Kijkt u voor meer informatie ook op nijverdal.blogspot.nl

 

Gedin Combiplan Nijverdal  Gedin Combiplan Nijverdal

 

Gedin Combiplan Nijverdal  Gedin Combiplan Nijverdal

< Summary