Gedin Wegverbreding A28 asfalt coordinator

Road Widening A28 Zwolle - Meppel

8 August 2013

Project Wegverbreding A28 Zwolle - Meppel
Opdrachtgever BAM Wegen
Jaar 2010 - 2011
Contract Type Design & Construct
Aanneemsom € 35.000.000,-
Functie Asfalt Coördinator

 

Gedin B.V.  &  Wegverbreding A28 Zwolle - Meppel

Het project A28 Zwolle - Meppel is onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. De spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen.

 

De A28 tussen knooppunt Hattemerbroek en de aansluiting Zwolle Zuid enerzijds en de aansluiting Ommen en knooppunt Lankhorst anderzijds wordt in beide richtingen verbreed met één rijstrook. Deze capaciteitsuitbreiding wordt hoofdzakelijk in de middenberm gerealiseerd. Daarnaast worden op diverse plaatsen geluidsschermen geplaatst. Door de wegverbreding verbetert de doorstroming van het verkeer alsmede de verkeersveiligheid.

 

 

 

Wegverbreding A28 Gedin

 

Middels een ambitieus plan en zeer strakke planning wordt door BAM Wegen invulling gegeven aan de wens om een deel van het nieuwe wegdek vervroegd open te stellen voor het verkeer. Deze hoge tijdsdruk vereist een zeer nauwkeurige voorbereiding en monitoring van de kritische werkzaamheden.
 

Wegverbreding A28 Gedin

 

Op de A28 heeft Gedin tezamen met BAM Wegen de coördinatie van alle asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij is zeer nauw samengewerkt met de verschillende disciplines. Onder andere middels LEAN Planning is een nauwkeurige invulling gegeven aan de afstemming van de verschillende werkzaamheden. Dagelijks contact met asfaltmolens, inplannen van asfaltsets en transporten behoorden tot de kerntaken.

 

 

 

Onvoorzien omstandigheden wanneer wordt gewerkt onder hoge tijdsdruk (zoals weersinvloeden, ongevallen, machinepech etc.) vereisen een hoge mate van inventiviteit en coördinerend vermogen.

 

Wegverbreding A28 Gedin  Wegverbreding A28 Gedin

 

Wegverbreding A28 Gedin  Wegverbreding A28 Gedin

< Summary