Expertise Gedin B.V.

Gedin B.V. werkt hoofdzakelijk voor aannemers, (locale) overheden, projectontwikkelaars en bouwers. De core-business van Gedin B.V. ligt in advies, begeleiding en management van projecten, waarbij in de afgelopen jaren de focus is komen te liggen op omvangrijke Design & Construct werken. Op de grote civieltechnische en infrastructurele bouwprojecten in Nederland komen diverse bouwkundige disciplines bij elkaar. De bouwteams die hierbij worden samengesteld nemen vaak de vorm aan van een volwaardige onderneming en worden in korte tijd samengesteld. Een zorgvuldige samenstelling van het bouwteam is van essentieel belang voor een efficiënte processturing en uitvoering.

Gedin B.V. heeft ruime ervaring met het werken in bouwteams en beschikt over diverse specialisten voor de invulling van uiteenlopende functies. Hierbij zijn we vertrouwd met het werken in zowel de management- als de disciplineorganisaties. Hieronder vindt u een greep uit het type werkzaamheden die wij voor u uitvoeren:

- Projectvoorbereiding, SE-Management en Uitvoering;

- Projectleiding en -coördinatie;

- Informatiemanagement;

- Procesbeheersing en - management;

- Toezichthouding en directievoering;

- Kwaliteit- en Veiligheidsmanagement (QHSE / SHEQ);

- (Lead)Auditing.

Naast advies en uitvoering van werkzaamheden op projectbasis, biedt Gedin B.V. tevens de mogelijkheid om als partner, in onderaanming, onderdelen van het project uit handen te nemen.