Bouwvrouwen @ Gedin

Bouwvrouwen bij Gedin

24 juli 2018

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door de bouwcombinatie Lock to Twente (Mobilis, Croon, Wolter & Dros en TBI PPP) het sluiscomplex bij Eefde uitgebreid met een tweede sluis. Gedin ondersteunt de combinatie op het gebied van proces-, kwaliteit-, contract- en informatiemanagement. Namens Gedin vervult Agnes Dekker de rol van Procesmanager en ondersteunt Esmee Biharie de bouwcombinatie op het gebied van Document Control.

Procesmanager - Agnes Dekker

Het onderhouden en verbeteren van het managementsysteem is de hoofdtaak van de Procesmanager. Op basis van onder andere de ISO9001 en ISO15288/15504 zijn er eisen gesteld aan de verschillende processen die van toepassing zijn voor Lock to Twente. “Het combineren van de gestelde eisen uit de verschillende normen en hoe de mensen daadwerkelijk in de praktijk aan het werk zijn zie ik als mijn belangrijkste taak,” aldus Agnes. “Ik wil dat procesmanagement, als onderdeel van projectbeheersing, ondersteunend is aan het primaire proces, we moeten namelijk een sluis bouwen. Wij, als Team Projectbeheersing, moeten ondersteunend zijn aan de mensen bij Ontwerp, Werkvoorbereiding en Uitvoering.”

“De grootste uitdaging binnen procesmanagement ligt in de onbekendheid van de ISO15504 zowel binnen mijn eigen team als bij de Opdrachtgever,” geeft Agnes aan. “Het is geen norm waar de wereld zwart-wit is, het is niet per se goed of fout, maar je moet laten zien dat je groeit als organisatie. Dit is voor veel collega’s nieuw en dit vergt dan ook veel uitleg en overtuigingskracht.”Naast de rol van procesmanager verzorgt Agnes ook taken op het gebied van kwaliteits-, contract- en projectmanagement. “Ik ondersteun de contractmanager met allerlei zaken rondom de lopende VTW’s, issues en de contractoverleggen. Verder vervul ik de rol van Afwijkingen Coördinator en help ik de Projectmanager met de uitvoering van zijn processen.”

Bouwkuip @ Sluis Eefde

“Ik heb voorafgaand aan dit project gewerkt aan de kant van Opdrachtgever, ik merk dat dit in mijn voordeel is, omdat ik mij goed kan verplaatsen in de verwachtingen van onze Opdrachtgever,” geeft Agnes aan. “Het leukste aan het werken op dit project vind ik de afwisselende rollen die ik inneem. Ik moet daardoor snel en veel schakelen en daar haal ik veel energie uit.”

 

Document Controller - Esmee Biharie

Als Document Controller is Esmee verantwoordelijk voor het onderhouden van het DocumentManagementSysteem (DMS). Op het project in Eefde wordt gewerkt met het programma DigiOffice, was voor menig projectmedewerker onbekend terrein. Gelukkig kan Esmee tegenwoordig lezen en schrijven met dit systeem, zodat de projectmedewerkers haar om hulp kunnen vragen. “Door een alsmaar toenemende hoeveelheid documenten in het DMS is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de documenten op de juiste manier worden opgeslagen, zodat documenten vlot weer gevonden kunnen worden”. 

Het door ontwikkelen van een documenten strategie, het creëren van templates, het opstellen van kwaliteitseisen waar de documenten aan moeten voldoen, het invoeren van de juiste gegevens tot het controleren hier van, hoort allemaal bij document control. “Het allerleukste aan document control vind ik om DigiOffice helemaal eigen te maken zodat ik de projectmedewerkers met “struggles” feilloos door het DMS kan loodsen. Zodat zij ter zijner tijd ook kunnen lezen en schrijven met dit DMS”, vertelt Esmee.  

Scaffolding at Sluis Eefde

Ook is Esmee werkzaam als projectondersteuner. Hierbij is zij de spin in het web qua agenda beheer en planning, mailingen en het organiseren van activiteiten.

Voordat Esmee bij Gedin kwam werken heeft ze jaren in de Retail branche gewerkt, dus dit was wel even omschakelen voor haar. Ze geeft aan dat zij het enorm naar haar zin heeft. “Ik leer hier zo ontzettend veel en iedereen neemt de tijd voor mij om alles uit te leggen. Het aller leukste vind ik toch wel om op de bouw zelf te zitten, je ziet elke dag wel dingen veranderen/gebeuren. Als ik vroeger had gezegd dat ik ooit kon vertellen hoe een sluis gebouwd wordt, dan had niemand mij geloofd”. 

< Overzicht