Werkoverleg bij Noaber18

Een dag met onze collega Ardwin Jansen

27 maart 2017

Vandaag lopen we een dagje mee met collega Ardwin Jansen. Hij vertelt ons over zijn werk als Project Coördinator bij de Bouwcombinatie Noaber18, in Eibergen.

Op het project Noaber18 wordt een DBFM contract gehanteerd. Dit houdt in dat de aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, voor financiering en onderhoud van het project.

De nieuwe N18 leidt het verkeer om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo en sluit aan op de A35 bij Enschede West. In totaal een 27 kilometer lang tracé. Daarbij komt nog 45 kilometer aan onderliggend weggennet. Een aantal feiten en cijfers van het project:

-  2x1 rijstrook tussen Groenlo en Haaksbergen
-  2x2 rijstroken tussen Haaksbergen en Enschede
-  345.000 ton asfalt in realisatiefase
-  67.000 ton asfalt in onderhoudsfase
-  387.000 ton funderingsmateriaal
-  1.100.000 m3 zand
-  585.000 ton secundaire bouwstoffen
-  4 bruggen
-  5 fietstunnels
-  14 viaducten
-  1 verdiepte ligging (Polderconstructiemodel)
-  1 faunapassage

Het project wordt gerealiseerd in een zeer kort tijdsbestek, van ongeveer 2 jaar tijd. In deze periode dient het ontwerp te worden gemaakt, het werk te worden voorbereid en de realisatie van het project plaats te vinden. Hierna volgt een onderhoudsperiode van 25 jaar.

Het zeer intensieve ontwerp- en bouwproces vraagt om een zeer nauwkeurig gecoördineerde informatieoverdracht tussen de verschillende bedrijfsprocessen. Gedin is gevraagd om dit proces vorm te geven en te begeleiden. Onze collega Ardwin begeleidt het gehele proces van de informatieoverdracht van het ontwerp naar de werkvoorbereiding van de discipline organisaties GWW en Civiel. Een belangrijk onderdeel van dit proces is de kwaliteitscontrole uit op de afronding van het ontwerp en de vastgestelde omgevingsfactoren (kabels en leidingen, vergunningen, archeologie, bodem, etc.). Tevens worden de risico’s en raakvlakken beschouwd welke van invloed kunnen zijn op de uit te voeren werkzaamheden.

Middels een ‘Gate’ wordt bepaald of de realisatiewerkzaamheden beheerst kunnen worden opgestart. Dit kan resulteren in een ‘Go’ of ‘No Go’ van de werkzaamheden.

Ardwin; “Als projectcoördinator voor deze informatie overdachten, initieer ik overdracht sessies (‘Gate’ sessies). Om de integraliteit te bewaken zijn ontwerpleiders, projectleiders, disciplineleider, sectiemanager, werkvoorbereiders, uitvoerders en leden uit het omgevingsteam betrokken. Door de grote omvang van het werk, is het werkgebied verdeeld in 15 werkvakken, welke weer zijn onderverdeeld in 3 fasen. Voor elke fase wordt een overdracht gerealiseerd. Hierin coördineer ik dat de juiste informatie wordt overgedragen.”

Als onderdeel van de overdracht heeft Ardwin een PST (Project Specifieke Toelichting) ontwikkeld. De PST bevat alleen de informatie welke de uitvoerder nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen zijn werkvak. Het doel van deze PST is dat de uitvoerder in één oogopslag zicht heeft op de benodigde uitvoeringsinformatie zonder hiervoor onderliggende documentatie te hoeven raadplegen.

Een onnauwkeurige overdacht van ontwerp naar uitvoering verhoogt de kans op faalkosten. Een succesvolle overdracht is afhankelijk een vastgesteld doeltreffend proces, commitment van alle partijen en ten slotte de juiste begeleiding/coördinatie bij het doorlopen van de processtappen. 

Ardwin; “Ik voel mij verantwoordelijk voor de beheersing van faalkosten als gevolg van een onvolledige of onjuiste overdracht van informatie. Ik ben er trots op dat wij deel uit mogen maken van dit mooie en dynamische project”

< Overzicht