Yke de Veer @ Gedin

Een dag met collega Yke de Veer

13 april 2018

In opdracht van Vitens coördineert Gedin de werkzaamheden van SION, een samenwerkingsverband tussen verschillende ondergrondse kabel, en leidingbedrijven in de achterhoek. 

Namens Gedin werkt Yke de Veer als Combi Projectleider voor de regio Achterhoek-Noord.

De Combi Projectleider coördineert, namens de verschillende netwerkbedrijven Vitens, Liander, Reggefiber en Ziggo, werken die gezamenlijk worden uitgevoerd. Het gaat dan om zowel  nieuwbouw als reconstructie werken waarbij hoofdkabels, hoofdleidingen en distributieleidingen worden aangelegd of aangepast.

In deze rol is het belangrijk om het totaaloverzicht te hebben en houden. Beheersing van omgevingsfactoren, bewaken van planningen en monitoren van werkzaamheden zijn belangrijke taken van de Combi Projectleider. “Je overlegt met diverse interne en externe partners, zorgt ervoor dat ontwerpen beschikbaar worden gesteld informeert iedereen op tijd. Het kunnen soms best complexe werken zijn. En wat deze functie voor mij dan echt leuk maakt is dat je met veel verschillende partijen samenwerkt en met elkaar het project tot een goed einde brengt”, vertelt Yke.

De Combi Projectleider onderhoud contact met de initiatiefnemers, zoals overheden, projectontwikkelaars of particulieren en is hun eerste aanspreekpunt. “Vanuit mijn vorige werk, als Hoofduitvoerder Bodemsaneringen, had ik al veel ervaring opgedaan in het samenwerken met overheden, aannemers en adviesbureaus. Ik wist ook al veel over het reilen en zeilen bij gemeenten en provincies. Die ervaring komt nu goed van pas.”

Op een gemiddelde dag steek je veel tijd in het verzamelen van benodigde projectinformatie voor de netbeheerders, het initiëren van overleggen en het bewaken en actualiseren van de planningen. “Je moet heel snel kunnen schakelen.”, geeft Yke aan. “Het ene moment zit ik bij de aannemer aan tafel, het volgende moment heb ik input van de engineers van de verschillende bedrijven nodig en ’s middags schuif ik bij de opdrachtgever aan. En omdat je aan tientallen projecten tegelijkertijd werkt, moet je echt scherp blijven”.

“Ja, ik ben blij dat ik in deze rol ben gestapt”, vertelt Yke. “Ik haal er veel voldoening uit om projecten goed en soepel te laten verlopen, dit wordt extra beloont als ik merk dat de betrokkenen tevreden zijn.”

< Overzicht