Gedin met 'dubbele pet'

Gedin met 'dubbele pet'

30 oktober 2018

Weer een 'dubbele pet' voor Gedin op een van de meest omvangrijke projecten in Nederland. 

Al eerder vervulde Gedin rollen binnen hetzelfde project aan zowel de zijde van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. In 2017 werkten we aan het project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, waarbij de oplevering volledig werd gecoördineerd door onze mensen. De gespannen relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, gedurende de uitvoeringsfase, zorgde ook bij de voorbereidingen van de oplevering voor de nodige uitdagingen. Door de inzet van 2 Coördinatoren Opleveren, één aan iedere zijde, wisten we het voor elkaar te krijgen om beide partijen dichter bij elkaar te brengen. De coördinatoren van Gedin fungeerden als het ware als een soort ‘smeerolie’ in de relatie tussen beide partijen. De coördinatoren behartigen de belangen van het project (best-for-project principe), maar verliezen uiteraard niet de belangen van hun eigen partij uit het oog.

Samen met de teams van zowel opdrachtgever en opdrachtnemer zijn we erin geslaagd om binnen de deadlines het project succesvol op te leveren en over te dragen aan de beheerders (gemeente, waterschap, provincie en Rijkswaterstaat).

Ook dit jaar werken we met ons team op een project aan ‘beide zijden van de streep’. Sinds medio 2017 werken enkele van onze mensen in de koepelorganisatie van de Bouwcombinatie Herepoort aan het project Zuidelijke Ringweg Groningen. Een deel van de werkzaamheden van dit project, met een aanneemsom van 388 miljoen euro, is door de bouwcombinatie uitbesteed aan Dynniq. Dynniq is verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van het VerkeersManagement Systeem en de Openbare Verlichting op het project.

Gedin werd door Dynniq gevraagd om de rol van ontwerpleider in te vullen ten behoeve van het project. Ook hier kwam het positieve effect naar voren van de inzet van ons bedrijf, bij opdrachtgever en opdrachtnemer, binnen hetzelfde project.

Het is niet meer dan begrijpelijk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers zorgvuldig zijn bij de inzet van externe partijen voor de projecten. Er wordt vaak al snel gedacht aan belangenverstrengeling wanneer een ingenieursbureau beide partijen bedient. Met de juiste afspraken en uiteraard de juiste instelling kan, naar onze mening, juist een zeer positief effect worden bereikt. Wij zijn er erg trots op dat we het vertrouwen krijgen van onze opdrachtgevers om ze op deze wijze te kunnen bedienen.

Onze ingrediënten voor een vruchtbare en succesvolle samenwerking:

1. Respectvolle communicatie, ook als het even wat moeilijker gaat;

2. Transparantie, creëert de mogelijkheid om elkaar te helpen;

3. Verdiep je in elkaars belangen en heb hier begrip voor;

4. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Gedin - putting the puzzle together

 

< Overzicht