QA / QC door Gedin

QA / QC door Gedin

8 mei 2019

Gedin ontwikkeld en implementeerd een 1e en 2e-lijn kwaliteitscontrole voor een betonfabriek in Nederland en Duitsland.  

Eén van onze opdrachtgevers werkt aan de renovatie van een omvangrijke historische stalen boogbrug. De brug bestaat uit twee aanbruggen op pijlers en een hoofdoverspanning over de Waal. De stalen brug is voorzien van een betonnen dek en asfalt. Als onderdeel van de renovatie wordt het gehele brugdek verwijderd en wordt de staalconstructie opnieuw geconserveerd. Hierna wordt een nieuw brugdek aangebracht in de vorm van prefab betonplaten waarop een zeer dunne laag asfalt (30mm) wordt aangebracht. 

De prefab betonplaten worden geproduceerd in een fabriek van de aannemer. In verband met de grote overspanning en de toegenomen verkeersbelasting in de afgelopen jaren, dient het gewicht van het nieuwe betondek geoptimaliseerd te worden. De prefab betonplaten zijn door de aannemer zo licht en sterk mogelijk ontworpen. Het ontwerp bied onder andere zeer nauwkeurige toleranties ten aanzien van de dekking van de wapening in de platen. Een adequate en herleidbare controle van de wapeningsdekking is van belang voor de constructieve veiligheid van de brug. 

In opdracht van onze opdrachtgever heeft Gedin een 1e- en 2e-lijn kwaliteitscontrole opgezet, geïmplementeerd en uitgevoerd. 

Quality Assurance

Er is gestart met het inventariseren van de keuringseisen. Aan de hand hiervan is een keuringsplan/matrix opgezet. In dit plan zijn de belangrijkste contractuele- en ontwerptechnische eisen geborgd. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de expertise van de betrokken constructeur en werkvoorbereiders. Het keuringsplan is middels een online tool, in dit geval ED Controls (https://edcontrols.nl), beschikbaar gemaakt voor de 2e-lijns toetser die de keuringen uitvoert. 

Quality Control

Voorafgaande aan de productie van de betonplaten wordt een controle uitgevoerd van de stortkist. De hierin opgenomen wapening wordt gekeurd op diverse aspecten. Bij eventuele afkeur, worden waar mogelijk ter plekke maatregelen getroffen, zodat het productieproces zo min mogelijk wordt vertraagd. 

Na goedkeuring van de kist en de wapening vindt een stortvrijgave plaats, het beton kan gestort worden. 

Na het uitharden van de plaat, wordt de kist verwijderd en vindt er een eindcontrole plaats. Ook hierbij wordt op diverse aspecten gekeurd. Eventuele onvolkomenheden worden vastgelegd en waar nodig worden beheersmaatregelen vastgesteld en doorgevoerd. 

Controle van de stortkist

(maatvoering, beschadigingen etc) 

Gedin - Controle stortkist

Controle dekking wapening voorafgaande aan de betonstort

(inmeting wapening)

Gedin - Controle dekking wapening

Controle betonmengel en storten beton

 Gedin - Controle betonmengsel

Meting kubusdruksterkte (na stort beton)

 Gedin - Meting kubus druksterkte

Verificatiemeting dekking wapening

(met dekkingsmeter)

 Gedin - Dekkingsmeting wapening

Eindcontrole voor transport naar de brug

(vlakheid, beschadigingen, afwerking, luchtbellen etc)

 Gedin - Eindcontrole betonplaat
< Overzicht