Aanmelding certificering NEN 4400-1

23 juni 2015

Gedin B.V. heeft zich bij de Stichting Normering Arbeid aangemeld voor certificering conform de NEN 4400-1. Deze norm is ontwikkeld om de risico's van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. 

"De certificering conform de NEN 4400-1 is een volgende stap in de verdere professionalisering van ons bedrijf", aldus Karel Minnema. “Ons doel is een betrouwbare en volwaardige partner te zijn voor onze opdrachtgevers, deze certificering bied voor onze opdrachtgevers een stukje zekerheid met betrekking tot aansprakelijkheid. Daarnaast is deze certificering een bevestiging dat Gedin B.V. een volwassen en bonafide onderneming is, met goed georganiseerde administratie”. De verwachting is dat de certificering voor het einde van 2015 afgerond kan worden. 

De NEN 4400-1 is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven die gecertificeerd zijn conform de NEN4400-1 worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen worden periodiek beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;

  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;

  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;

  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;

  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Meer over de NEN4400-1 is te vinden op de website van het Stichting Nederlands Normalisatie Instituut

< Overzicht