Gedin opslaglocatie Zweekhorst Uitvoerder Bodemsanering

Aanleg opslaglocatie verontreinigde grond, de Zweekhorst

30 juli 2013

Grondreinigingslocatie "De Zweekhorst" heeft behoefte aan uitbreiding van opslagcapaciteit voor verontreinigde grond en herbruikbaar industrieel afval. Er wordt een opslagvloer van 4,5 hectare aangelegd conform specifieke eisen.

Project Aanleg opslaglocatie verontreinigde grond, de Zweekhorst
Opdrachtgever A&G Milieutechniek
Jaar 2008
Contract Type Onderhandse opdracht
Aanneemsom onbekend
Functie Uitvoerder Bodemsaneringen

 

Aanleg opslaglocatie verontreinigde grond, de Zweekhorst

Op locatie 'de Zweekhorst' wordt door A&G Milieutechniek verontreinigde grond gereinigd middels een mobiele reinigingsplant. De mobiele plant wordt tevens ingezet op internationale werken, waardoor de opslagcapaciteit van de locatie van belang is voor het opvangen van de 'productiegaten'.

 

In opdracht van A&G Grondreiniging wordt door A&G Milieutechniek een 4,5 ha vloeistofdicht stortcompartiment aangelegd om zo de opslagcapaciteit te verhogen. Tevens zal de nieuwe opslaglocatie dienst doen voor de opslag van bodemassen uit de verbrandingsoven van de vuilverbrandingsinstallatie AVR in Duiven. Deze bodemassen worden in een later stadium 'opgewerkt' tot bouwstoffen.

 

 

 

Gedin Storlocatie Zweekhorst Uitvoerder Bodemsanering

 

 

Als uitvoerder van dit project is Karel Minnema verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse aansturing en coördinatie op het werk. Ook V&G coördinatie, kwaliteitstoezicht en financiële controle zijn belangrijke uitvoeringstaken geweest op dit project.

 

Uitvoering van de werkzaamheden vonden plaats in het najaar. Het werken in een 'kuip' en de kleigrond waarop de stortlocatie werd aangelegd, zorgden voor de nodige uitdagingen op uitvoeringstechnisch gebied. Slimme afwatering tijdens de werkzaamheden en de juiste uitvoeringsmethoden hebben bijgedragen aan een succesvolle afronding van het project.

 

Gedin Storlocatie Zweekhorst Uitvoerder Bodemsanering  Gedin Storlocatie Zweekhorst Uitvoerder Bodemsanering

 

Gedin Storlocatie Zweekhorst Uitvoerder Bodemsanering  Gedin Storlocatie Zweekhorst Uitvoerder Bodemsanering

< Overzicht