Gedin werkt aan het project Aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid Groningen

1 maart 2018

In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt Combinatie Herepoort aan de verbetering van de zuidelijke ringweg van Groningen. Gedin adviseert en ondersteund de bouwcombinatie op het gebied van System Engineering.

Door de groei van stad en het toenemende aantal bezoekers loopt de ringweg zuid met regelmaat vast. Woningen, bedrijven en voorzieningen zijn hierdoor in toenemende mate slecht bereikbaar. In een samenwerking tussen de gemeente Groningen, de provincie en het Rijk is het Plan van Aanpak Ring Zuid opgesteld. Dit plan is gericht op het bewerkstelligen van een vlottere doorstroming rondom de stad. Daarnaast voorziet het plan in verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving.

De bouwcombinatie, Combinatie Herepoort, bestaat uit 6 combinanten, te weten:

  • Maxl Bögl

  • Züblin

  • Oosterhof Holman Infra

  • Koninklijke Sjouke Dijkstra

  • Roelofs Wegenbouw

  • Jansma Drachten

De bouw van de Helperzoomtunnel begint vorm te krijgen. De tunnel, welke een bestaande spoorwegkruising zal vervangen, zal in de toekomst worden gebruikt door alle typen verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer. De 45m lange tunnel wordt op een zogenaamde voorbouwlocatie gebouwd en later hydraulisch op zijn plek geschoven. 

Helperzoomtunnel - Combinatie Herepoort

De bouwcombinatie maakt gebruik van de specialistische kennis van de lokale partijen en is verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van het werk. De totale contractwaarde bedraagt ongeveer €388.000.000,-.Het tracé van ongeveer 12 kilometer lang wordt uitgevoerd in de periode van 2017 tot 2021.

In opdracht van Combinatie Herepoort adviseert en ondersteunt Gedin de bouwcombinatie op het gebied van System Engineering. Onze collega Ardwin Jansen is sinds begin 2018 full time betrokken bij het project en heeft ruime ervaring op het gebied van System Engineering en het inrichten van werkprocessen binnen complexe infrawerken. 

< Overzicht