Gedin B.V. @ Opwaardering Twentekanalen

Opwaardering Twentekanalen

1 december 2021

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door de bouwcombinatie Van Oord-Hakkers-Beens uitvoering gegeven aan het project Opwaardering Twentekanalen. Gedin ondersteunt en adviseert binnen diverse disciplines op dit project. 

Gedin Engineering & Opwaardering Twentekanalen

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door de bouwcombinatie Van Oord - Hakkers - Beens (VOHB) de Twentekanalen opgewaardeerd en zo toekomstbestendig gemaakt. Tussen 2021 en 2023 wordt door VOHB uitvoering gegeven aan dit Design en Construct project van ruim 100 miljoen euro. 

Enkele jaren geleden is reeds het eerste deel van het Twentekanaal, vanaf de IJssel tot aan de splitsing van het het kanaal bij Delden, aangepakt. In de afgelopen 3 jaar werd door de bouwcombinatie Lock To Twente (Mobilis en TBI) de sluis Eefde gerenoveerd en uitgebreid met een extra sluiskolk. Ook aan dit project mocht Gedin een belangrijke bijdrage leveren in de vorm van projectbeheersing. We waren dan ook erg verheugt te horen dat onze inzet ook bij de opwaardering van het tweede deel van het Twentekanaal gewenst was. 

Damwanden zetten Recreatiehaven Almelo Damwanden zetten bij A1 brug

De opwaardering van de Twentekanalen (zijtak en hoofdtak) vanaf Delden tot aan Almelo en Delden tot aan Hengelo is het sluitstuk van een omvangrijke opgave om het Twentse achterland beter bereikbaar te maken voor de grote scheepvaart. De opwaardering voorziet in verdieping en verbreding van het kanaal en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Naast de diverse oeverversterkingen worden ook enkele zogenaamde specials uitgevoert, waaronder de aanleg van enkele zwaaikommen. 

Aanleg Zwaaikom XL-kade Almelo Aanleg Zwaaikom XL-kade Almelo

Gedin adviseert en ondersteunt de bouwcombinatie VOHB (Van Oord - Hakkers - Beens) op het vlak van Werkvoorbereiding, Uitvoering en Oplevering van het project. 

Uitbreiding Gemeentekade Delden (fase 1) Uitbreiding Gemeentekade Delden (fase 1)
Logistiek centrum Almelo

< Overzicht