Gedin Van Hattum en Blankevoort Boskalis Project Coordinator

Ruimte voor de Rivier - Deventer

9 september 2013

Het project Ruimte voor de Rivier wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Stijgende waterstanden en intensief ruimtegebruik langs de rivieren vragen om maatregelen.

 

Project Ruimte voor de Rivier
Opdrachtgever

Van Hattum & Blankevoort

Jaar 2013 - 2014
Contract Type Design & Construct
Aanneemsom € 22.000.000,-
Functie

Project Coördinator

 

Gedin B.V. & Ruimte voor de Rivier

De Combinatie IJsselfront, een bouwconbinatie welke wordt gevormt door Boskalis Nederland en Van Hattum en Blankevoort, werkt aan de verruiming van de IJssel rondom Deventer. De werkzaamheden welke worden uitgevoerd door de combinatie zijn zeer uiteenlopend.

 

De rivier krijgt ter plaatse van de stad Deventer meer ruimte en een hogere afvoercapaciteit. Om een en ander te kunnen realiseren dienen er diverse voorzieningen te worden aangebacht ter bescherming van de oevers. 

 

 

Gedin - Ruimte voor de Rivier

 

Soms zijn bijzondere constructies nodig, om de gevolgen van erosie door de sterk stromende IJssel te voorkomen. In Deventer wordt een onderwatermuur aangebracht, die de landtong tussen de IJssel en de naastgelegen hank zal beschermen.

 

 

Gedin Ruimte voor de Rivier

 

Namens een dochteronderneming van Van Hattum en Blankevoort, ELJA Beton- en Waterbouw, is Gedin als Project Coördinator betrokken bij het project Ruimte voor de Rivier. Als een spil tussen de uitvoering en de projectleiding werkt de Project Coördinator nauw samen op verschillende niveaus. Regulier contact met de opdrachtgever maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. Nauwe samenwerking en afstemming met de verschillende disciplines op het project en overall kwaliteitsborging zijn tevens belangrijke onderdelen uit het takenpakket.

  

Gedin Ruinte voor de Rivier

 

Aan de overzijde van de IJssel, wordt ter hoogte van het IJsselhotel een kademuur aangebracht. De kademuur beschermt de IJsselkade langs de Worp en krijgt tevens een recreatieve functie.

Enkele brugpijlers van De Wilhelminabrug worden voorzien van een verstevigingsconstructie.

 

  Kijkt u voor meer informatie ook op http://ijsselfront.net/ en http://www.ruimtevoorderivier.nl/

 

Gedin - Boskalis - Ruimte voor de Rivier Deventer Gedin - Boskalis - Ruimte voor de Rivier Deventer Gedin - Boskalis - Ruimte voor de Rivier Deventer
     
Gedin - Boskalis - Ruimte voor de Rivier Deventer Gedin - Boskalis - Ruimte voor de Rivier Deventer Gedin - Boskalis - Ruimte voor de Rivier Deventer
     
Gedin - ELJA - Wilheminabrug Deventer Gedin - ELJA - Wilhelminabrug Deventer Gedin - ELJA - De Worp Deventer
     
Gedin - Boskalis - de Worp Deventer Gedin - ELJA - de Worp Deventer Gedin - Boskalis - de Worp Deventer
     
Gedin - Boskalis - de Worp Deventer
     

Gedin Ruimte voor de Rivier

Gedin Ruimte voor de Rivier

Gedin Ruimte voor de Rivier

     

Gedin Ruimte voor de Rivier

De verdieping van een van de hanken heeft als gevolg dat de bestaande effluentleidingen van de rioolwaterzuivering van Deventer vervangen en tevens verdiept aangelegd moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

< Overzicht