System Engineering - Gedin

RWZI Uithuizermeeden

14 juli 2014

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Uithuizermeeden wordt uitgebreid in verband met de opheffing van de installatie in Uithuizen.

 

Project RWZI Uithuizermeeden
Opdrachtgever

GMB Civiel B.V.

Jaar 2014
Contract Type UAV-GC
Aanneemsom -
Functie

System Engineer

 

Gedin B.V. & RWZI Uithuizermeeden

Aanleiding voor het uitbreiden van de RWZI Uithuizermeeden is de opheffing van de RWZI in Uithuizen. De RWZI in Uithuizen wordt vervangen door een rioolgemaal, welke middels een persleiding het afvalwater transporteert naar de RWZI in Uithuizermeeden. Het riool en de persleiding zijn inmiddels gerealiseerd. Het debiet op de RWZI in Uithuizermeeden wordt uigebreid tot 600m3/uur. 

 

Het Waterschap heeft, in zijn rol als opdrachtgever, een UAV-GC uitvraag met een Vraagspecificatie opgesteld. De vraagspecificatie bevat alle proces- en producteisen waaraan binnen het project dient te worden voldaan. 

 

Gedin heeft de taak om de betreffende contracteisen SMART te maken en op te nemen in de SE-tool Relatics. Voorafgaande hieraan worden alle processen en processtappen in kaart gebracht. Daarnaast worden er diverse producten en deelproducten bepaald, welke gezamenlijk het uiteindelijke eindproduct vormen. Ten behoeve van het eisenmanagement wordt een verificatieplan en verificatierapport (zo nodig meerdere) opgesteld.

 

Naast het SE-management is Gedin actief betrokken bij werkvoorbereiding en inkoop ten behoeve van het project.

 

Gedin - RWZI Uithuizermeeden

 

< Overzicht