Station Groningen

Station Groningen

25 september 2020

In opdracht van ProRail wordt door onze opdrachtgever Strukton Civiel het centrale treinstation in Groningen gerenoveerd en uitgebreid. Gedin B.V. adviseert en ondersteund Strukton Civiel bij de uitvoering van het project.

Het station van Groningen gaat ruimte bieden aan meer treinen en voor het eerst aan doorgaande reizigerstreinen. Daarvoor zijn meer sporen en meer perrons nodig en komt er een nieuwe reizigerspassage onder de sporen door. Vanuit deze passage kunnen de reizigers de perrons bereiken en kunnen de fietsers van de binnenstad doorfietsen naar de Rivierenbuurt en andersom. Ook worden de busvoorzieningen naar de zuidzijde van het station geplaatst. Waar het busstation in één lijn komt te liggen met de perrons voor een samenhangend geheel. Hiervoor wordt tevens een busonderdoorgang gecreëerd voor een directe verbinding tussen het busstation en de Stationsweg. De totale contractwaarde bedraagt rond de €100 mio+ En wordt uitgevoerd in de periode van 2019 – 2023.

Het project zit nu (2020) nog volop in de ontwerpfase, het Definitieve Ontwerp is bijna gereed. Buiten wordt er ook niet stilgezeten, want op 1 juli 2020 heeft ProRail het opstelterrein aan Strukton Civiel BV overgedragen. De gebouwen die nog aanwezig waren op het opstelterrein zijn gesloopt en het terrein is functieloos gemaakt. Ook de eerste damwanden zijn aangebracht voor de tijdelijke bouwkuip, om de reizigerspassage te kunnen realiseren in 2021.

Station Groningen - impressie           Station Groningen - impressie

Ten behoeve van dit project levert Gedin een bijdrage geleverd op het gebied van Systems Engineering en Afwijkingen coördinatie. Ardwin Jansen is een maand voor gunning aangesloten bij het team van Strukton Civiel BV, om als eerst het werkpakketmanagement voor de omgeving, Hoofdstation Groningen, in te richten. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a.:

-        Opstellen van een WBS (Work Breakdown Structure)

-        Opstellen van een SBS (System Breakdown Structure) 

-        Document- en eisenanalyse

-        Opstellen van werkpakketbeschrijvingen

-        Het inrichten en vullen van de werkpakketten ten behoeve van het werk op basis van de WBS.

-        Afstemming WBS in de planning en termijnstaat (Betaalwerkpakketten)

-        Het continu actueel houden van de WBS en zijn werkpakketten.

Nadat de Relatics omgeving voor Hoofdstation Groningen is ingericht en de werkzaamheden zijn verdeeld over de verschillende werkpakketten, wordt de voortgang continu gemonitord en bijgestuurd.

Om de kwaliteit en herleidbaarheid van de afwijkingen te borgen heeft Ardwin tevens het Afwijkingenbeheer ingericht. Hiervoor is op basis van de contracteisen en de wensen vanuit Strukton een proces opgesteld voor het beheren van de afwijkingen. Deze hebben we uitgewerkt, opgenomen in een werkinstructie en toegelicht aan de verschillende disciplines binnen de organisatie. Als Afwijkingencoördinator heeft Ardwin dagelijks toezicht gehouden op een adequate afhandeling en borging van het gewenste kwaliteitsniveau.

Bij het registreren van afwijkingen is een gedegen oorzaak- en impactanalyse van belang. De juiste beheersmaatregelen zorgen uiteindelijk voor een borging van de beoogde kwaliteit van het eindproduct (preventief en correctief). Een afwijking leid mogelijk tot een contractwijziging (VTW). Ook hiervoor werd door Ardwin ondersteuning gegeven aan het Contractmanagement.

< Overzicht