Gedin B.V. @ Lock To Twente

Tweede Sluis Eefde - Lock to Twente

21 augustus 2017

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door de bouwcombinatie Lock to Twente (Mobilis, Croon Wolter&Dros en TBI PPP) het sluiscomplex bij Eefde uitgebreid met een tweede sluis. 

Gedin Engineering & Tweede Sluis Eefde

Sluis Eefde ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. De sluis wordt ook wel de poort van Twente (vandaar ook de naam Lock to Twente), omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Schepen vervoeren via de sluis jaarlijks 70.000 containers en 60 miljoen ton lading tussen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.

De huidige wachttijden bij de sluis zijn te lang en de sluis is niet geschikt voor CEMT klasse Va in verband met de toegestane diepgang. Door de bouw van een tweede sluis wordt, in geval van onderhoud, stremming voor het scheepvaartverkeer verminderd.

Rijkswaterstaat heeft eind november 2016 het DBFMO-contract gegund aan de bouwcombinatie L2T (Lock to Twente). Voor de tweede sluis heeft Rijkswaterstaat ruim 80 miljoen euro gereserveerd.

De bouwcombinatie is verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis en het groot onderhoud van de bestaande sluis.

Gedin @ Lock2Twente

De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De bouw van een tweede sluis zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls.

Als onderdeel van het werk wordt een energieneutrale sluis, een voor Nederland unieke sluisdeur en een nieuw bedieningsgebouw gerealiseerd.

Het projectteam van Lock to Twente is actief sinds december 2016. De uitvoering start in januari 2018, de prognose voor de eindoplevering is augustus 2020.

Onder leiding van onze collega Agnes Dekker adviseert en ondersteunt Gedin de bouwcombinatie op het gebied van proces-, kwaliteit- en informatiemanagement. Ze wordt hierbij ondersteunt door onze collega Esmee Biharie. 

Gedin @ Lock2Twente

 

 

< Overzicht