Gedin @ Versterking Drontermeerdijk

Versterking Drontermeerdijk

19 juli 2020

Vanaf eind 2014 werd door Gedin reeds gewerkt aan het Ruimte voor de Rivier project  IJsseldelta. In aansluiting op dit project bevind zich de Drontermeerdijk, welke toekomstbestendig is gemaakt.

De versterkte Drontermeerdijk kan extreem hoogwater aan dat van de IJssel via het Reevediep en Drontermeer wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Het versterken van de Drontermeerdijk, is een van de maatregelen die is genomen om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water.

Gedin @ Versterking Drontermeerdijk Gedin @ Versterking Drontermeerdijk

Als onderdeel van het team van de aanbestedende partij, Waterschap Zuiderzeeland, kregen wij de kans om een Design en Construct project ook eens van Opdrachtgeverszijde te ervaren. In de aanbestedingsfase van het project mochten wij het Waterschap reeds adviseren over de inrichting van het project en de sturing van het projectteam. Hiervoor heeft Gedin twee adviseurs ingezet welke op het vlak van Proces- en Kwaliteitsmanagement advies en ondersteuning hebben gegeven aan het Programma Management van het Waterschap. Gedurende de uitvoering van het project bleven we betrokken als onderdeel van het projectteam van het Waterschap. De rol van Informatiemanager werd gecombineerd met die van Toetscoördinator en auditor. Een erg leuke dubbelrol welke bij heeft gedragen aan de lerende organisatie van Gedin.

Gedin @ Versterking Drontermeerdijk Gedin @ Versterking Drontermeerdijk

Aannemer Boskalis voerde de dijkversterking in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland uit. Voor ons betekende dit dat we met bekende gezichten aan tafel zaten. Onze ex-collega’s van Isala Delta, zaten nu tegenover ons als Opdrachtnemer.

Gedin @ Versterking Drontermeerdijk

< Overzicht