A day with Winand Hauptmeijer

20 April 2016

Today our colleague Winand Hauptmeijer takes us to the project, Room for the River IJsseldelta. He tells us about his work as Interface Manager at Bouwcombinatie Isala Delta in Kampen.

Het contract van de bouwcombinatie Isala Delta is een zogenaamd Design en Construct contract. Dit houdt in dat de aannemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de bouw van het project. 

Het project bestaat uit een grote hoeveelheid objecten en onderdelen, aldus collega Winand Hauptmeijer, Raakvlak Coördinator bij de Bouwcombinatie Isala Delta. Het ontwerp van deze verschillende onderdelen, ook wel systemen en deelsystemen genoemd, wordt uitgevoerd door diverse ontwerpteams. 

De verschillende ontwerpteams werken aan hun eigen (deel)systeem. Hiervoor hebben ze eisen en specificaties vanuit het contract mee gekregen, waarbinnen het ontwerp wordt opgesteld. De ontwerpen van deze verschillende (deel)systemen dienen uiteindelijk op elkaar aan te sluiten en samen een werkend systeem te vormen, welke voldoet aan de gestelde eisen en specificaties van de klant. 

Om te komen tot een integraal ontwerp, waarbij alle (deel)systemen goed op elkaar aansluiten, worden bij Isala Delta raakvlaksessies georganiseerd, vertelt Winand. Als Raakvlak Coördinator organiseer ik deze overleggen en zit deze voor. Voor de integraliteit van het ontwerp is het zeer belangrijk dat de juiste mensen aan tafel zitten dus niet alleen maar de leden van de ontwerpteams maar ook de juiste mensen vanuit bijvoorbeeld het omgevingsteam. Denk hierbij aan de ecoloog, archeoloog, kabels en leidingen coördinator en/of vergunning coördinator. Daarnaast sluit ook de werkvoorbereider vroegtijdig aan om mee te kunnen denken aan een realiseerbaar ontwerp. 

Winand noemt als voorbeeld; "Ontwerpteam 1 ontwerpt een brug, ontwerpteam 2 ontwerpt de dijk met hierop een weg welke aansluit op de brug. Beide ontwerpteams stellen hun ontwerpen op aan de hand van hun 'eigen' eisenset. De aansluiting tussen dijk, weg en brug dient integraal te worden beschouwd. Het zou vervelend zijn als de weg een meter hoger wordt aangelegd dan het brugdek... En bedenk vervolgens dat er nog een separaat ontwerpteam is welke de wegverlichting ontwerpt."  

De beheersing van raakvlakken is een essentieel onderdeel van de risicobeheersing en reductie van faalkosten binnen het project. 

Raakvlaksessie Winand Hauptmeijer @ Isala Delta

< Summary