Gedin - Van Gelder - Weg van de Toekomst

Road of the Future, Oss

16 July 2013

Project Weg van de Toekomst, Oss
Opdrachtgever Van Gelder Speciale Projecten
Jaar 2011 - 2012
Contract Type Design & Construct
Aanneemsom € 45.000.000,-
Functie Project Coördinator

 

Gedin B.V.  &  Weg van de Toekomst, Oss

Midden over het industrieterrein van Oss ligt een zeer druk bereden tweebaansweg; de N329. De weg sluit bij het knooppunt Paalgraven aan op het knoppunt de snelwegen A50 en A59. Het industrieterrein huisvest enkele grote nationale bedrijven en is hiermee van groot belang voor de lokale economie van Ossn en de provincie Noord Brabant. Door de groei van het industrieterrein in de afgelopen jaren voldoet de oude tweebaans hoofdader naar de snelweg niet langer aan de eisen. De drukker wordende hoofdader zorgt teven voor een harder wordende scheiding tussen het centrum van Oss en het naastgelegen Berghem.

 

In een samenwerking tussen provincie en gemeente is besloten tot een opwaardering van de N329 waarbij zowel de doorstroming, de capaciteit als de dwarsverbindingen tussen Oss en omliggende gebieden een belangrijk aspect vormen van het ontwerp. Daarnaast is door het projectteam besloten dat 'De weg van de Toekomst' (zoals de N329 zal gaan heten) een duurzaam, innovatief en milieuvriendelijk karakter dient te krijgen.

 

 

 

Gedin - Van Gelder - Weg van de Toekomst

 

 

Zo is De weg van de Toekomst CO2 neutraal in aanleg en gebruik. Innovatie op het gebied van duurzaamheid wordt op dit project onder andere gevonden in warmteopwekking uit het wegdek. Tevens wordt de weg voorzien van een LED-lijn in het wegdek waarmee een zogenaamde 'groene golf' in het wegdek wordt getoond die de optimale snelheid aangeeft waarmee stilstand bij stoplichten wordt vermeden. Een milieu- en gebruiksvriendelijke innovatie welke voor gebruikers leidt tot brandstofbesparing en waardoor de belasting van het milieu wordt gereduceerd.

 

Gedin - Van Gelder - Weg van de Toekomst

 

Gedin heeft voor een periode van 1,5 jaar als Project Coördinator voor Van Gelder Speciale Projecten nauw samengewerkt met de verschillende disciplines op het project. Als een spil tussen de uitvoering en de projectleiding werkt de Project Coördinator nauw samen op verschillende niveaus, hierbij behoort tevens het contact met de opdrachtgevers.

 

 

 

Naast Project Coördinatie is voor de gehele projectduur tevens het Document- en Officemanagement door Gedin verzorgt. Documentmanagement en secretariële taken zijn gecombineerd ingevuld door en projectsecretaresse van Gedin.

 

Kijkt u voor meer informatie ook op www.wegvandetoekomst.nl

 

Gedin - Van Gelder - Weg van de Toekomst  Gedin - Van Gelder - Weg van de Toekomst

 

Gedin - Van Gelder - Weg van de Toekomst  Gedin - Van Gelder - Weg van de Toekomst

< Summary