Lead Auditor ISO9001:2015 certificaat

2e Lead Auditor ISO9001 voor Gedin B.V.

29 september 2016

Winand Hauptmeijer van Gedin B.V. behaald Lead Auditor ISO9001:2015 certificaat!

Gedin is dagelijks betrokken bij omvangrijke infrastructurele projecten. Op deze projecten is kwaliteitsborging van essentieel belang. In een korte tijd wordt een tijdelijke projectorganisatie, van soms zeer grote omvang, gevormd. Voor deze tijdelijke organisaties dienen bedrijfsprocessen te worden vastgesteld, welke de kwaliteit van het eindproduct borgen. De ISO9001 voorziet in een belangrijk deel van deze kwaliteitsborging en verbetering van bedrijfsprocessen.

Door, naast de vaktechnische opleidingen, te investeren in de opleiding Lead Auditor ISO9001, vergroot Gedin de meerwaarde voor haar opdrachtgevers. De certificering is uiteraard niet alleen toepasbaar op infrastructurele projecten, maar ook binnen andere vakgebieden. 

Zoekt u een onafhankelijke partij om voor, of namens, u audits uit te voeren of voor advies over het opzetten van uw kwaliteitsmanagement systeem, dan staan wij u hier graag in bij. 

< Overzicht