Ruimte voor de Rivier - IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier - IJsseldelta

25 maart 2015

In het kader van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier wordt door de bouwcombinatie Isala Delta, in samenwerking met Rijkswaterstaat, gewerkt aan hoogwaterbescherming van Zwolle, Kampen en het achterland. Gedin B.V. mag een steentje bijdragen aan dit project. 

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe.

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Het project IJsseldelta is een van deze projecten en wordt uitgevoerd door de bouwcombinatie Isala Delta. 

Isala Delta is een combinatie van Boskalis Nederland B.V. en Van Hattum en Blankevoort B.V.

Voor meer informatie over de betrokkenheid van Gedin B.V. bij de Ruimte voor de Rivier projecten --> Gedin Projecten

Voor meer informatie over de Ruimte voor de Rivierprojecten --> Ruimte voor de Rivier

< Overzicht