Ruimte voor de Rivier - IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier - IJsseldelta

28 november 2014

Eind 2014 werd door de combinatie Isala Delta, een combinatie van Boskalis Nederland B.V. en Van Hattum en Blankevoort B.V., het contract getekend voor de uitvoering van het overheidsproject IJsseldelta.

Bij de opstart van het project, eind 2014, werd Gedin B.V. benaderd om mede invulling te geven aan procesteam van Isala Delta. Aanvankelijk werd gevraagd om het Kwaliteit- en Veiligheidsmanagement voor het project in te vullen. Korte tijd later werd hieraan ook de Coördinatie van het Opleveren toegevoegd. 

Begin 2015 ontstond er binnen het procesteam van Isala Delta behoeft aan extra capaciteit op het gebied van Werkpakket-, Raakvlakken- en Afwijkingenmanagement. Met bescheiden trots is het ons gelukt om ook hieraan een efficiënte invulling te geven.

Door de inzet van breed inzetbare Projectingenieurs, met affiniteit binnen de verschillende managementprocessen van omvangrijke bouwprojecten, lukt het Gedin om op (kosten-)efficiënte wijze invulling te geven aan verschillende functies binnen het procesteam. 

Voor meer informatie over het project IJsseldelta --> IJsseldelta

Isala Delta - Zandtransport Isala Delta - Zandtransport
Voorbereiding invaart bagger equipement Werkoverleg op locatie
   
   
< Overzicht