Iljan Vos - Gedin B.V.

 

De naam waarmee ik geboren ben op de Drentse zandgronden in het hart van de provincie, uit voorouders die de bodem gebruikten om hun brood mee te verdienen. Niet wetend dat de bodem een rode draad door mijn werkzame leven zou gaan worden. Opgegroeid in Salland, bleef altijd nog die trek naar de Drentse gronden en was ik in mijn vrije tijd veelal te vinden op de boerderij van mijn grootouders. Wetend dat er voor mij op de boerderij geen toekomst was weggelegd heb ik een studie milieutechnologie gevolgd in Deventer.

Na mijn studie ervaring opgedaan te hebben in het bodemonderzoek bij diverse adviesbureaus startte ik in 1996 als een van de eersten een bureau wat zich volledig onafhankelijk bezig hield met bodemonderzoek en bodemsaneren voor adviesbureaus. Het leveren van goede ‘doeners’ en professionals in het milieuvak, die meedenken met de opdrachtgever en innovatief met problematiek omgaan. De eenmanszaak groeide uit naar een onderneming met meer dan 40 mensen in loondienst. Werken deden we over heel de wereld, van handmatig bodem onderzoek via machinale grondboringen tot het begeleiden van bodemsaneringen voor grote internationale bedrijven.

In 2005 heb ik de onderneming verkocht en ben ik, na een bezinningsperiode, de opgedane ervaring en expertise in de bodem als interim adviseur gaan vermarkten. Opdrachtgevers zijn de vier pijlers waar het om de bodem(verontreiniging) en ruimtelijke herinrichting om gaat: opdrachtgever, aannemerij, adviesbureau en bevoegd gezag. Vanuit alle invalshoeken heb ik opdrachten gedaan in de infra- en milieu branche, in diverse functies. Uitvoerend en ontwikkelend. Al met al heeft dit ervoor gezorgt dat ik een brede visie heb ontwikkeld als het om bodemverontreiniging en ruimtelijk (her)inrichting gaat.

Afgelopen jaren heb ik als interimmer vele functies vervuld. Van directievoerder tot gedelegeerd opdrachtgever, van milieuspecialist tot projectengineer, van senior vergunningverlener tot senior handhaving Wbb en van projectmanager tot bedrijfsleider bodemsaneren. Alles met meer dan 100% inzet en altijd met beide benen op de ‘bodem’ en oog voor de mens.

Iljan Vos